Korjausrakentamisen kortit  
 
HAE TULKINTAKORTTEJA AIHEEN TAI ASIASANAN AVULLA
hakuehto:
TULKINTAKORTIT Tolkningskort
17 Rakentamisen yleiset edellytykset 17 Allmänna förutsättningar för byggande
117 c § Terveellisyys 117 c § Sunda byggnader
  117 c  01 A Kosteudenhallintaselvitys -Merkitys ja sisältö    26.10.2009 23.1.2018
117 d § Käyttöturvallisuus 117 d § Säkerhet vid användning
  117 d  03 E Lasirakenteet    26.10.2009 10.5.2021
117 e § Esteettömyys 117 e § Tillgänglighet
  117 e  03 C Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä (muu kuin pientalo)    18.12.2015 25.4.2019
117 f § Meluntorjunta ja ääniolosuhteet 117 f § Bullerskydd och ljudförhållanden
  117 f  03 A Asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välisten akustisten vaatimusten osoittaminen (betonirunkoiset rakennukset)    12.3.2018 21.9.2020
117 g § Energiatehokkuus 117 g § Energiprestanda
  117 g  03 A ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMISEN VAATIMUKSET LAAJENNUKSEEN TAI KERROSALAAN LASKETTAVAN TILAN LISÄÄMISEEN    24.5.2013 5.2.2020
OHJEET Anvisningar
ARK Pääsuunnittelu ja arkkitehtuuri ARK
OHJE ARK10 A RAKENNUSSUUNNITTELUN PERUSTEET ja HANKEKUVAUS (korjaus- ja muutosrakentaminen ja rakennuksen laajentaminen)    18.12.2015 10.11.2021
OHJE ARK11 D Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset    28.2.2017 21.9.2020
OHJE ARK13 Kaupunkikuvallinen selvitys rakennusten korjaus- ja muutoshankkeissa    31.1.2018
YL Yleiset ohjeet YL
OHJE YL02 VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS PYSYVÄÄN ASUMISEEN    12.10.2021
OHJE YL03 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIO- TAI SISÄILMAKORJAUKSEN LAADUNVARMISTUSSELVITYS    10.11.2021
LOMAKKEET Blanketter
RAK Rakennetekniikka RAK
LOMAKE RAK05 B Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet    12.3.2018 4.2.2020
YL Yleiset lomakkeet YL
LOMAKE YL01 E Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta    20.9.2022
LOMAKE YL06 A SELVITYS RAKENNUKSEN TERVEELLISYYDESTÄ Rakennuksen korjaus- tai muutostyö    23.1.2018 7.1.2022
LOMAKE YL07 Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti    4.6.2019
LOMAKE YL09 A SELVITYS RAKENNUKSEN TURVALLISUUDESTA Rakennuksen korjaus- ja muutostyö    4.11.2020 4.11.2021
LOMAKE YL10 SELVITYS RAKENNUKSEN ESTEETTÖMYYDESTÄ Rakennuksen korjaus- ja muutostyö    4.11.2021
LOMAKE YL11 SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ Rakennuksen korjaus- ja muutostyö    10.1.2022
LOMAKE YL12 ENNAKKONEUVOTTELUASIALISTA JA -MUISTIO Rakennuksen korjaus- ja muutostyö    18.1.2022