Korjausrakentamisen kortit  
 
HAE TULKINTAKORTTEJA AIHEEN TAI ASIASANAN AVULLA
hakuehto:
TULKINTAKORTIT Tolkningskort
17 Rakentamisen yleiset edellytykset 17 Allmänna förutsättningar för byggande
117 c § Terveellisyys 117 c § Sunda byggnader
  117 c  01 A Kosteudenhallintaselvitys -Merkitys ja sisältö    26.10.2009 23.1.2018
117 d § Käyttöturvallisuus 117 d § Säkerhet vid användning
  117 d  03 E Lasirakenteet    26.10.2009 10.5.2021
117 e § Esteettömyys 117 e § Tillgänglighet
  117 e  03 C Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä (muu kuin pientalo)    18.12.2015 25.4.2019
117 f § Meluntorjunta ja ääniolosuhteet 117 f § Bullerskydd och ljudförhållanden
  117 f  03 A Asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välisten akustisten vaatimusten osoittaminen (betonirunkoiset rakennukset)    12.3.2018 21.9.2020
117 g § Energiatehokkuus 117 g § Energiprestanda
  117 g  03 A ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMISEN VAATIMUKSET LAAJENNUKSEEN TAI KERROSALAAN LASKETTAVAN TILAN LISÄÄMISEEN    24.5.2013 5.2.2020
OHJEET Anvisningar
ARK Pääsuunnittelu ja arkkitehtuuri ARK
  ARK  10 Korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus    18.12.2015
  ARK  11 D Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset    28.2.2017 21.9.2020
  ARK  13 Kaupunkikuvallinen selvitys rakennusten korjaus- ja muutoshankkeissa    31.1.2018
LOMAKKEET Blanketter
RAK Rakennetekniikka RAK
  RAK  05 B Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet    12.3.2018 4.2.2020
YL Yleiset lomakkeet YL
  YL  01 C Selvitys korjaus-ja muutostyön energiatehokkuudesta    2.9.2020
  YL  06 Selvitys rakennuksen terveellisyydestä    23.1.2018
  YL  07 Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti    4.6.2019
  YL  09 Selvitys rakennuksen turvallisuudesta    4.11.2020