Rakentamisen Topten -käytännöissä mukana olevat kunnat:

Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Pori, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Vaasa, Lohja, Tuusula, Rauma, Kerava, Kaarina, Raasepori, Mäntsälä, Valkeakoski, Naantali, Forssa, Akaa, Janakkala, Uusikaupunki, Ylivieska, Kalajoki, Kauniainen, Masku, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila.
Rakentamisen Topten-käytännöt
- Tälle sivustolle on koottu rakennusvalvontojen yhdessä alan toimijoiden kanssa laatimia rakennusalan yhteisiä Topten-käytäntöjä.
- Käytäntöjen tavoitteena on mm. tukea säännösten soveltamista, jakaa tietoa, edistää hyvää rakentamistapaa ja ennaltaehkäistä virheitä sekä edistää yhteisiä käytäntöjä ja rakentamisen sujuvuutta.
- Yhteisissä Topten-käytännöissä on esitetty yksi mahdollinen käytäntö tai ratkaisu, jota sovellettaessa on huomioitava rakennushankkeen erityispiirteet. Myös muita ratkaisuja voi käyttää, jos ne täyttävät rakentamista koskevat säännökset ja ovat hyvän rakentamistavan mukaisia.

Tälle sivustolle on koottu myös aiemmin muodostettuja Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen rakennusvalvontojen yhtenäisiä käytäntöjä.
 
Uusi pientalorakentajille suunnattu Topten ARK 15 -ohjekortti julkaistu
Uusi pientalon rakennustyönaikaista valvontaa koskeva Topten ARK 15 -ohjekortti on julkaistu 26.8.2022.

Kortissa rakennustyönaikaista valvontaa koskevat toimenpiteet on tiivistetty kymmeneen askeleeseen, jotka alkavat luvan myöntämisestä ja päättyvät loppukatselmukseen.
(lisätty 30.8.2022)
Päivitetty Topten-tulkintakortti
117 b 01G P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita

Kortin kohtaan 3.2.1 lisätty paloulko-oven CE-merkintävaatimus.
(lisätty 14.4.2022)
Lisätty uusi lomake
LOMAKE YL 12 ENNAKKONEUVOTTELUASIALISTA JA -MUISTIO
Rakennuksen korjaus- ja muutostyö
(lisätty 11.2.2022)
Päivitetty Topten-ohjekortti
OHJE ARK06C RAKENNUSSUUNNITTELUN PERUSTEET ja HANKEKUVAUS (uudisrakentaminen)

Korttiin on lisätty 25.1.2022 kohta 2.2.3.1. "Teleoperaattorien tukiasemien mahdollisen sijoittamisen ja johtoteiden tilavarauksien toteuttaminen".
(lisätty 25.1.2022)
Päivitettyjä ohjeita ja lomakkeita
LOMAKKEET:

- LOMAKE YL 01 SELVITYS KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIATEHOKKUUDESTA

- LOMAKE YL 06 SELVITYS RAKENNUKSEN TERVEELLISYYDESTÄ Rakennuksen korjaus- tai muutostyö

- LOMAKE YL 09 SELVITYS RAKENNUKSEN TURVALLISUUDESTA Rakennuksen korjaus- ja muutostyö

- UUSI LOMAKE YL 10 SELVITYS RAKENNUKSEN ESTEETTÖMYYDESTÄ Rakennuksen korjaus- ja muutostyö

- UUSI LOMAKE YL 11 SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ Rakennuksen korjaus- ja muutostyö

OHJEET:

- UUSI OHJE YL 02 Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen

- UUSI OHJE_YL 03 KORJAUSRAKENTAMINEN KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIO- TAI SISÄILMAKORJAUKSEN LAADUNVARMISTUSSELVITYS

- OHJE_ARK 10 KORJAUSRAKENTAMINEN RAKENNUSSUUNNITTELUN PERUSTEET ja HANKEKUVAUS
(korjaus- ja muutosrakentaminen ja rakennuksen laajentaminen)
(lisätty 24.1.2022)
Toptenrava.fi-sivusto ja Topten-kortisto uudistuvat: vaikuta kehittämistyöhön vastaamalla kyselyyn!
Rakentamisen yhteiset Topten-käytännöt -verkkosivualustan (www.toptenrava.fi) ja Topten-kortiston kehittämistyö on käynnistynyt vuoden 2021 lopulla. TOP10-alustan kehittämishankkeena tunnettu projekti toteutetaan kymmenen suurimman kaupungin sekä Rakennustarkastusyhdistys RTY:n välisenä yhteistyönä, ja se on määrä saada päätökseen alkusyksystä 2023. Valtiovarainministeriö on myöntänyt digikannustinavustusta projektin toteuttamiseen.

Voit nyt vaikuttaa kehittämistyöhön vastaamalla kyselyyn, joka löytyy osoitteesta: https://survey.zef.fi/edb2hnw8/index.html

Kysely on avoinna 28.2.2022 saakka.
(lisätty 4.1.2022)
Uudet pksohjekortit terassien ja parvekkeiden lasittamisen tai rakentamisen luvanvaraisuudesta
Uusi pksohjekortti: OHJE ARK14 Terassin tai parvekkeen rakentaminen ja/tai lasittaminen olemassa olevaan asuinpientaloon

Aiemmin on julkaistu pksohjekortti: OHJE ARK05 C Parvekkeen tai sen alla olevan terassin lasittaminen olemassa olevassa asuinkerrostalossa

Korteissa on avattu olemassa olevan rakennuksen terassin tai parvekkeen lasittamisen tai rakentamisen luvanvaraisuutta sekä suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitavia seikkoja.

Ohjeet on julkaistu pksohjekortteina ja löytyvät Pks-korttiluettelosta (eivät ole Topten-korttiluettelossa).
(lisätty 16.12.2021)
Päivitetyt Topten tulkintakortit
117 b 25 B Rakennuksen paloteknisen korkeuden määritys

117 b 26 A Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta Ylimmän kerroksen lattian ja porrashuoneen sisäänkäyntitason määritys. Uloskäytävien lukumäärä ja tyyppi, kiinteä sammutusvesiputkisto ja palomieshissi
(lisätty 21.10.2021)
Päivitetty Topten tulkintakortit
117 b 23 A IRTAIMISTOVARASTOT ASUINKERROSTALOSSA

117 b 24 B ERI PALO-OSASTOIHIN KUULUVIEN AUKKOJEN VÄLINEN PYSTYETÄISYYS ULKOSEINÄLLÄ YLI 2-KERROKSISISSA RAKENNUKSISSA JA
OHJE HUONEISTOKOHTAISTEN ILMANVAIHTOSÄLEIKKÖJEN SIJOITTELULLE
(lisätty 21.10.2021)
Päivitetty pks-ohjekortti julkaistu
OHJE ARK 05 C - PARVEKKEEN TAI SEN ALLA OLEVAN TERASSIN LASITTAMINEN OLEMASSA OLEVASSA ASUINKERROSTALOSSA on päivitetty. (pks-kortti)
(lisätty 20.9.2021)
pksrava.fi on nyt toptenrava.fi
Rakentamisen Yhteiset Topten Käytännöt julkaistaan jatkossa toptenrava.fi -sivustolla. Myös vanha osoite pksrava.fi ohjautuu toptenrava.fi -sivustolle.
(lisätty 7.6.2021)
Word- ja excel- tiedostomuotojen avaaminen ei onnistu chrome-selaimella
Osa Topten-korteista on julkaistu Word- tai excel-tiedostomuotoisina. Ne eivät avaudu chrome-selaimella. Internet explorerilla tai edgellä avautuvat.
(lisätty 7.6.2021)
Yleistä tietoa PDF-lomakkeiden täyttämisestä ja tallentamisesta PDF-lomakkeiden toimivat eri tavall
Interner Explorerilla ja Edgellä lomakkeen täyttäminen selaimessa ja sieltä täytetyn lomakkeen koneelle tallentaminen onnistuu normaalisti (tiedot säilyvät lomakkeella).

Chrome antaa täyttää selaimessa, mutta ei vie tietoja lomakkeen tallennettuun versioon. Chromella lomake täytyy ensin ladata (oikeasta ylänurkasta) omalle koneelle ja sitten vasta avata ja täyttää Adobe Acrobat Readerilla.
(lisätty 7.6.2021)
Päivitetty kortit 117d 02 E SISÄPORTAIDEN MITOITUS ja 117d 03 E LASIRAKENTEET
117d 02 E SISÄPORTAIDEN MITOITUS
- Muutos E käsittää siirtymäsäännöksen muutosten C ja D soveltamiseen. Siirtymäsäännöksestä on sovittu rakennusteollisuuden kanssa ja sillä annetaan teollisuudelle mahdollisuus tarvittavaan tuotannon muutokseen.
- Siirtymäsäännös: Tämän kortin C-muutosta voi soveltaa viimeistään 31.12.2021 sisään jätettävien lupahakemusten yhteydessä.
- Tämän kortin D-muutosta sovelletaan 31.12.2021 jälkeen sisään jätettävien lupahakemusten yhteydessä. Sitä voi soveltaa myös aiemmin sisään jätetyissä luvissa.
- C- ja D -revisioiden muutos koskee erityisesti tulkintaa siitä, milloin parvella on mahdollista käyttää etenemän minimivaatimusta 220 mm ja nousun maksimirajaa 220 mm jyrkempää porrasta. D-revisio voi täsmentyä siirtymäajan aikana.
- Kortti 117d 02 E sisältää sekä C- että D-revisiot.

117d 03 E LASIRAKENTEET
- Korttiin on palautettu alkuperäiset versiossa C olleet kuvat 1. ja 2.
(lisätty 20.5.2021)
Päivitetty kortti
Asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje ARK 02C
(lisätty 22.4.2021)
Päivitetty kortti
Kellari ja kellarin kerrosala asuinrakennuksessa MRL 115 05B
(lisätty 22.4.2021)
Päivitetty palokortti
P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita MRL-117b01F
(lisätty 26.3.2021)
Päivitetty kortti
Rakennussuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje 120 f 01 D
(lisätty 24.3.2021)
117 d Käyttöturvallisuus, päivitettyjä ja uusia Topten-kortteja julkaistu
Päivitetyt kortit:
117 d 02 D Sisäportaiden mitoitus
117 d 03 D Lasirakenteet

Uudet Topten-kortit (pkskortit uudistettu Topten-korteiksi)
117 d 04 A Lasikatteet
117 d 06 A Lumiesteet
(lisätty 5.3.2021)
Lisätty uusi versio
Ohje ARK 12 C Rakennushankkeen kaupunkikuvallinen esittelyaineisto
(lisätty 5.2.2021)
Yleistä tietoa PDF-lomakkeiden täyttämisestä ja tallentamisesta
PDF-lomakkeiden toimivat eri tavalla riippuen käytettävästä selaimesta.

Interner Explorerilla ja Edgellä selaimessa täyttäminen ja sieltä täytetyn lomakkeen koneelle tallentaminen onnistuu normaalisti (tiedot säilyvät lomakkeella).

Chrome antaa täyttää selaimessa, mutta ei vie tietoja lomakkeen tallennettuun versioon. Chromella lomake täytyy ensin ladata (oikeasta ylänurkasta) omalle koneelle ja sitten vasta avata&täyttää Adobe Acrobat Readerilla.
(lisätty 18.1.2021)
Word- ja Excel- muotoisten korttien avautumisongelmat
Osa Topten-korteista on julkaistu Word- tai excel-tiedostomuotoisina. Ne eivät avaudu tällä hetkellä chrome-selaimella. Internet explorerilla avautuvat. Asia on selvityksen alla.
(lisätty 15.1.2021)
Päivitetty PKS-kortti VÄESTÖNSUOJAN RAKENTAMISVELVOITE 09.12.2020
- Väestönsuojan määräytymisessä ja mitoituksessa huomioitavaa
(lisätty 14.12.2020)
Päivitetty KVV-ja IV työnjohtajien kelpoisuus tulkintakortit 8.12.2020
Päivitetyt KVV- ja IV-työnjohtajien kelpoisuuksien tulkintakortit
(lisätty 8.12.2020)
Uusi lomake lisätty 9.11.2020
Selvitys rakennuksen turvallisuudesta-pdf, (Rakennuksen korjaus- ja muutostyö)
(lisätty 9.11.2020)
Rakennussuunnittelijan kelpoisuuden Topten -tulkintaohje julkaistu
120 f 01 C Rakennussuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
(lisätty 3.11.2020)
Topten-webinaarin 24.9.2020 esitysaineisto
Topten-webinaariin osallistui 460 osallistujaa. Osallistujista noin 50 %:a oli rakennusvalvonnan edustajia, 15 prosenttia rakennussuunnittelijoita, 10 %:a rakennuttajia. Loput 25 %:a edustivat ympäristöministeriötä, muita suunnittelualoja, urakoitsijoita, alan järjestöjä ja muita alan asintuntijoita. Kiitoksia luennoitsijoille ja osallistujille.

Webinaarin tallenne ja esitysmateriaalit löytyvät täältä:
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Rakentaminen/Rakennusvalvonta/Rakentamisen_Toptenkaytannot_webinaari_2(175927)
(lisätty 2.10.2020)
Päivitetty OHJE ARK 11 D - RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT PÄÄPIIRUSTUKSET
Linkityksiä ja viittauksia täsmennetty.
(lisätty 23.9.2020)
TERVETULOA RAKENTAMISEN TOPTEN-KÄYTÄNNÖT WEBINAARIIN 24.9.2020
Rakentamisen Topten-käytännöt
Webinaari 24.9.2020
- Webinaari on rakennusluvan hakuvaiheen Topten-ohjausmenettelyiden käyttöönoton/jalkauttamisen kick-off -tilaisuus.
- Webinaarin alussa hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi esittelee MRL:n uudistuksiin liittyvien kommenttikierrosten tulokset ja uudistuksen seuraavat askeleet.

Katso tarkempi ohjelma ja osallistumislinkki täältä: www.espoo.fi/rava

Webinaari on tallennettu ja sen voit katsoa osoitteessa:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Rakentaminen/Rakennusvalvonta/Rakentamisen_Toptenkaytannot_webinaari_2(175927)
(lisätty 22.9.2020)
UUSIA JA PÄIVITETTYJÄ KÄYTÄNTÖJÄ JULKAISTU 21.9.2020
UUDET KORTIT
- 120 f 06, Akustiikkasuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
- LOMAKE RAK 06, Pientalon ulkovaipan äänitasoerovaatimuksen määrittäminen
- 117 g 04 A, Energiatehokkuusvaatimukset siirtokelpoisissa määräaikaisissa rakennuksissa
- LOMAKE YL 08 Ennakkoneuvotteluasialista ja- muistio

PÄIVITETYT KORTIT
- 117 03 A, Lvi-suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton perusteet -asiakirja
- 117 f 01 B, Rakennushankkeen akustisen suunnittelun periaatteita
- 117 f 03 A, Asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välisten akustisten vaatimusten osoittaminen (betonirunkoiset rakennukset)
- OHJE ARK 06 A, Rakennussuunnittelun perusteet ja hankekuvaus (uudisrakentaminen)
- OHJE ARK 11 C, Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset
- LOMAKE YL 01 C, Selvitys korjaus-ja muutostyön energiatehokkuudesta
- LOMAKE YL 02 C, Pää-ja Rakennussuunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen
(lisätty 21.9.2020)
TERVETULOA RAKENTAMISEN TOPTEN_KÄYTÄNNÖT WEBINAARIIN 24.9.2020
Rakentamisen Topten-käytännöt
Webinaari 24.9.2020

Webinaari on rakennusluvan hakuvaiheen Topten-ohjausmenettelyiden käyttöönoton/jalkauttamisen kick-off -tilaisuus.
Käyttöönotettavaan kokonaisuuteen kuuluvat lupakäsittelyn prosessikuvaus, eri suunnittelualojen suunnitteluperusteet, pääpiirustusten sisältöohje sekä ennakkoneuvotteluiden asialistat. Kokonaisuus muodostaa yhtenäisen ohjeistuksen lupakäsittelyvaiheen rakennussuunnitteluun ja olennaisiin teknisiin vaatimuksiin liittyvien suunnitteluaasiakirjojen laadintaan sekä niiden ohjaukseen liittyviin ennakkoneuvotteluihin.

Webinaarin alussa hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi esittelee MRL:n uudistuksiin liittyvien kommenttikierrosten tulokset ja uudistuksen seuraavat askeleet.


OHJELMA

8.30-8.35 Webinaarin avaus
Rakennusvalvontajohtaja vs. Pasi Timo, Espoon rakennusvalvonta

8.35-9.45 MRL:n uudistus
Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, Ympäristöministeriö
MRL:n pykäläluonnosten kommenttikierrosten tulokset
Kysymyksiä ja kommentteja
MRL:n uudistuksen tilanne ja seuraavat askeleet
Kysymyksiä ja kommentteja

9.45-10.00 Tauko

10.00-14.00 Rakentamisen Topten-käytännöt
Rakennusluvan hakuvaiheen suunnitteluasiakirjaohjeet ja ennakkoneuvottelut (uudisrakentaminen)

10.00-10.20 Alustus käyttöönotettavaan kokonaisuuteen - Rakennusvalvontajohtaja vs. Pasi Timo, Espoon rakennusvalvonta
10.20-10.30 Lupakäsittelyn prosessikuvaus - Yksikön päällikkö Aarno Alanko, Helsingin rakennusvalvonta

Suunnitteluperusteet
10.30-10.50 Rakennussuunnittelun suunnitteluperusteet ja hankekuvaus - Arkkitehti Marja Salonen, Arkkitehtitoimisto HMV Oy
10.50-11.10 Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet - Kehitysjohtaja Hemmo Sumkin, Sitowise
11.10-11.30 LVI-suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton perusteet - Varatoimitusjohtaja Jukka Tyni, Granlund Oy ja erityisasiantuntija Urpo Koivula, AX-Suunnittelu

11.30-12.15 Lounastauko 45 min

12.15-12.35 Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet sekä paloturvallisuussuunnitelman sisältö - Aluejohtaja Päivi Myllylä, Palotekninen toimisto Markku Kauriala Oy
12.35-12.55 Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet - Akustiikkasuunnittelun yksikönjohtaja Mikko Kylliäinen, A-Insinöörit
12.55-13.10 Muut olennaisiin teknisiin vaatimuksiin liittyvät selvitykset - Rakennusvalvontajohtaja vs. Pasi Timo, Espoon rakennusvalvonta

13.10-13.20 Tauko 10 min

13.20-13.40 Pääpiirustusten sisältö - Rakennusvalvontapäällikkö Leena Jaskanen, Tampereen rakennusvalvonta
13.40-14.00 Ennakkoneuvottelujen asialistat ? Tarkastuspäällikkö Risto Levanto, Vantaan rakennusvalvonta

14.00-14.15 Webinaarin päätös
Rakennusvalvontajohtaja vs. Pasi Timo, Espoon rakennusvalvonta
(lisätty 21.9.2020)
RAKENTEIDEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN PERUSTEET - asiakirja
Uudistettu Topten-kortti 117 01; Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja, on julkaistu.

- https://www.pksrava.fi/kortti/MRL-11701
(lisätty 1.9.2020)
Uusi päivitetty ohjekortti
-ASUINKERROSTALON VIIHTYISÄN JA VALOISAN PORRASHUONEEN KERROSALATULKINNASTA -OHJE_ARK 03 A
(lisätty 31.8.2020)
Paloturvallisuus lomake
Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet-pdf lomake on päivitetty.
(lisätty 2.6.2020)
Pientalon palokortti 117 b 01 päivitetty
Pientalon palokortin 117 b 01 kirjoitusvirheitä on korjattu 8.4.2020.
Ei asiamuutoksia. Revisiota ei ole muutettu.
(lisätty 9.4.2020)
Uusia ja päivitettyjä Topten-kortteja julkaistu
Uudet kortit
- 115 10 Asuinpientalon pinta-alataulukko
- 117 04 PALOTURVALLISUUDEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN PERUSTEET
- LOMAKE PALO 01 Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet
- OHJE PALO 01 PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI RAKENNUSLUPAPROSESSISSA
- 117 f 02 Asuinkerrostalon kerrostaso-oven ääneneristysvaatimuksen esittäminen
- 117 g 03 A ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMISEN VAATIMUKSET LAAJENNUKSEEN TAI KERROSALAAN LASKETTAVAN TILAN LISÄÄMISEEN

Päivitetyt kortit
- RAK05 B Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet
- ARK04 C ASUINKERROSTALON VIHERHUONEEN OMINAISUUDET
(lisätty 8.4.2020)
Topten -rakennusvalvonnat palvelevat myös koronavirusepidemian aikana
Toiminnan sujuvuuden varmistaminen on yhteinen huoli tänä erityisaikana. Me rakennusvalvonnat sopeutamme toimintaamme erityistilanteeseen siten, että rakennustoiminnan sujuvuus on mahdollisimman hyvää myös tänä poikkeusaikana.

Rakennusvalvonnat palvelevat etänä sähköisessä asiointipalvelussa (Lupapiste/ePermit) ja sähköisissä kokouspalveluissa (teams/skype) sekä sähköpostitse ja puhelimitse.

- Lupakäsittelyyn liittyvät ja muut kokoukset järjestetään etäkokouksina (teams/skype).

- Välttämättömät katselmukset, kuten aloituskokoukset ja rakennuksen käyttöön hyväksyvät loppukatselmukset, toimitetaan pääsääntöisesti etäkatselmuksina (teams/skype) ilman viranomaisen varsinaista paikallakäyntiä. Katselmuksien tukena käytetään sähköisiin järjestelmiin tallennettua aineistoa (tarkastusasiakirjan yhteenvedot, valokuvat yms.).

-Lautakunnan tai jaoston päätösvaltaan kuuluvien rakennuslupien osalta kaupungit valmistelevat etäkokouskäytäntöjä ja tarvittaessa päätöksentekoon liittyviä delegointimuutoksia päätöksenteon sujuvuuden varmistamiseksi myös ko. hankkeiden osalta.

- Tarkemmat menettelytavat sovitaan hankekohtaisesti paikallisen rakennusvalvonnan kanssa.

Sähköiset palvelut mahdollistavat lupakäsittelyn ja katselmustoiminnan järjestämisen yhteistyössä rakennushankkeen osapuolien kanssa siten, että rakennustoiminnan sujuvuus on mahdollisimman hyvää myös tänä erityisaikana.
(lisätty 27.3.2020)
Uusia, päivitettyjä kortteja ja lomakkeita
UUSI KORTTI:
MRL 115 09 Asuinpientalon pinta-alataulukko

PÄIVITETTY LOMAKE:
lomake YL 01 SELVITYS KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIATEHOKKUUDESTA

PÄIVITETTY KORTTI:
117b 28
ULOSKÄYTÄVÄN PERUSVAATIMUKSIA P1 ja P2 ASUINRAKENNUKSISSA, KUN PORRASHUONEEN KORKEUS* ENINTÄÄN 24 m.

Palokorttipäivitys P3 pientalon paloturvallisuuden perusteita
(lisätty 2.3.2020)
Uusia ja päivitettyjä topten-käytäntöjä julkaistu
UUDET KORTIT
1. MRL 117 j 02 Asuin- ja työtilojen ikkunapinta-ala
2. 117 b 29, VARATIET: KERROSTALOT, paloluokat P1 ja P2 ja ylimmän lattian korkeus* enintään 24m, POISTUMISALUE
3. 117 c 03, Ilmanvaihtojärjestelmän seinäpuhalluksen suunnittelu ja määräystenmukaisuuden osoittaminen

PÄIVITETYT KORTIT
4. MRL 115 01 B, Rakennettavaksi sallitun kerrosalan ylitykset
5. MRL 115 08 C, Asuinkerrostalon pinta-alataulukko
6. MRL 117 e 03 C, Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä
7. MRL 120 f 01 B, Rakennussuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset (muutettu pkskortiksi, (ei ole topten-kortti))
8. OHJE ARK 11 B, Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset
9. OHJE ARK 12 B, Rakennushankkeen kaupunkikuvallinen esittelyaineisto
10. 117b 28 A, ULOSKÄYTÄVÄN PERUSVAATIMUKSIA P1 ja P2 ASUINRAKENNUKSISSA, KUN PORRASHUONEEN KORKEUS* ENINTÄÄN 24 m.
11. 117 b 24 A, ERI PALO-OSASTOIHIN KUULUVIEN AUKKOJEN VÄLINEN PYSTYETÄISYYS ULKOSEINÄLLÄ YLI 2-KERROKSISISSA RAKENNUKSISSA JA OHJE HUONEISTOKOHTAISTEN ILMANVAIHTOSÄLEIKKÖJEN SIJOITTELULLE
(lisätty 1.5.2019)
Uusia ja päivitettyjä topten-kortteja julkaistu
Uudet topten-kortit:
- 120f 01 A, Rakennussuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
- Lomake YL01 A, Selvitys korjaus-ja muutostyön energiatehokkuudesta

Päivitetty topten-kortti:
- 117b 01 D, P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita
(muutoshistoria kortin viimeisellä sivulla)
(lisätty 3.3.2019)
Sisäportaita koskeva topten-käytäntö julkaistu
Uusi topten-käytäntö:
- 117d 02 C, Sisäportaan mitoitus

Päivitettyjä topten-kortteja:
Näissä korteissa on päivitetty ainoastaan kuvat:
- 117d 03 C, Lasirakenteet
- 117b 25 A, Rakennuksen paloteknisen korkeuden määritys
(lisätty 14.12.2018)
Uusia Topten-käytäntöjä.
Neljä uutta ja kolme päivitettyä Topten-käytäntöä julkaistu.

Uudet kortit
- 115 05 A, Kellari ja kellarin kerrosala asuinrakennuksessa
- 117 d 03 B, Lasirakenteet
- 117 j 01, Asuntolan, soluasunnon, erityisasumisyksikön ja asunnon lisähuoneen määritelmät ja ominaisuudet
- Lomake IV 01, Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönottopöytäkirja ja IV-mittauspöytäkirja

Päivitetyt kortit
- 115 08 B, Asuinkerrostalon pinta-alataulukko
- 117 e 03 B, Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä (muu kuin pientalo)
- Ohje ARK 02 B, Asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje
(lisätty 12.10.2018)
LISÄTIETOA KOSTEUDENHALLINNAN TEEMAKUUKAUDESTA - www.kosteusjumppa.fi
(lisätty 20.8.2018)
Kosteudenhallinnan syysjumppa rakentajille - www.kosteusjumppa.fi
Rakennusvalvonnat toteuttavat yhteisen kosteudenhallinnan teemakuukauden syyskuussa 2018.

MIKSI KOSTEUSJUMPPA
Syyskuu on vuoden kostein kuukausi. - On aika jumpata kosteudenhallintatoimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen ja tarkastaminen hyvän rakentamistavan mukaiselle tasolle.

Kosteusjumpan avulla varmistetaan, että määräykset jalkautuvat myös kentälle. Kymmenen suurimman kaupungin (TOPTEN) rakennusvalvonnat varmistavat tehovalvonnalla syyskuussa erityisesti, että suunnitelmat ovat kunnossa, rakenteiden kuivumisaikoja noudatetaan ja rakennustarvikkeet on suojattu. Jumppaa järjestävät laajasti myös muut rakennusvalvonnat.

"Syyskuu on hyvää aikaa vauhdittaa rakennustyömaiden kosteudenhallintaa. Viime vuonna tehty kosteudenhallinnan suositus tähtää siihen, että rakennus pysyy kuivana koko rakentamisen ajan. Hyvä olisi, jos suositus otettaisiin viipymättä käyttöön kaikissa Suomen kunnissa. Toivon, että rakennusalan syyskuun kampanja kirittää tässä meitä uuteen vauhtiin",
ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka toteaa.

ILMOITUKSET HYVISTÄ ESIMERKEISTÄ JA LAIMINLYÖNNEISTÄ
Myös kansalaiset voivat tehdä syyskuun aikana ilmoituksia havaitsemistaan hyvistä esimerkeistä tai laiminlyönneistä rakennustyömaiden kosteushallintaan liittyen. Säilytetäänkö esimerkiksi rakennustarvikkeita työmailla asianmukaisesti, säältä suojattuna? Havainnoista julkaistaan kooste www.kosteusjumppa.fi -verkkosivuilla vuoden loppupuolella.

ILMOITUKSET JA LISÄTIETOA TEEMAKUUKAUDESTA: www.kosteusjumppa.fi.
(lisätty 20.8.2018)
Uusi yhtenäinen TOPTEN -käytäntö 117 03 julkaistu
Lvi-suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton perusteet ?asiakirja julkaistu.
(lisätty 14.6.2018)
Pientalon palokortin 117 b 01 sisältöä viilattu
Versio C -julkaistu. Korttiin on tehty vähäisiä täsmennyksiä.
(lisätty 14.6.2018)
Pientalon palokortin 117 b 01 ulkoasua kohennettu
Pientalon palokortin ulkoasua on kohennettu 2.5.2018. Ei sisällöllisiä muutoksia.
(lisätty 2.5.2018)
Uusia yhtenäisiä TOPTEN -käytäntöjä 12.4.2018
115 03 A Asunnon sisäisen portaan aukon vähennys kerrosalasta
115 04 A Ullakko ja ullakon kerrosala asuinrakennuksessa
117 02 Ullakon ja kellarin huomioiminen rakennuksen kerrosluvussa ja korkeudessa
117 a 03 B Onnettomuusmitoitustilanteisiin liittyviä käytäntöjä
117 b 01 B P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita
117 b 25 Rakennuksen paloteknisen korkeuden määritys
117 b 26 Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta
117 b 27 Ulkoseinän lämmöneristekerroksen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
117 b 28 Uloskäytävän perusvaatimuksia P1-paloluokan rakennuksessa, kun porrashuoneen korkeus* on enintään 24 m
(lisätty 19.4.2018)
Uusia yhtenäisä TOPTEN -käytäntöjä 12.3.2018
117 a 05 A Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitteiset harjaterästartunnat
117 a 06 A Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitteiset ankkuroinnit
117 c 02 Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu ja määräystenmukaisuuden osoittaminen uuden rakennuksen rakentamisessa, laajennuksessa ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämisessä
117 e 01 A Muun rakennuksen estettömyydestä (muu kuin pientalo)
117 e 02 A Pientalojen esteettömyydestä
117 e 03 A Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä (muu kuin pientalo)
117 f 01 A Rakennushankkeen akustisen suunnittelun periaatteita
117 f 02 Ulkovaipan ääneneristyssuunnitelman esittäminen rakennuslupahakemuksen yhteydessä
117 f 03 ASUINHUONEISTON JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLISTEN AKUSTISTEN VAATIMUSTEN OSOITTAMINEN (betonirunkoiset rakennukset)
120 f 04 A LVI -suunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
120 f 05 Ulkomailla suoritetun tutkinnon ja työkokemuksen soveltaminen vastuuhenkilön kelpoisuuden arviointiin
122 e 02 A IV- työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje
122 e 03 KVV-työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje
ARK 02 A Asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje
RAK 05 Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet
(lisätty 13.3.2018)
Pks -käytäntökortteja päivitetty
126 01 A Mainoslaitteet, vapautukset toimenpideluvan hakemisesta
126 02 A Mainoslaitteiden yleissuunnitelma
126 03 A Mainoslaitteet rakennuksissa
126 04 A Mainoslaitteet ja opasteet kiinteistöjen piha-alueilla
126 05 A Mainoskankaat rakennuksissa
126 06 B Ulkomainoslaitteet katualueilla
126 07 A Ulkotarjoilualueet
ARK04 B Viherhuone ja lasikuisti asuinrakennuksessa
ARK05 B Lasitettu parveke ja lasitettu terassi asuinrakennuksessa
(lisätty 13.3.2018)
TOPTEN -rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt 31.1.2018
Suomen rakentamismääräyskokoelman asetukset ja ohjeet sekä osittain myös maankäyttö- ja rakennuslaki ovat uudistuneet 1.1.2018. TOPTEN -rakennusvalvonnat tekevät yhteistyötä, jolla säännöksiä ja säännösmuutoksia lähestytään tulkintoja yhtenäistävällä tavalla. TOPTEN -rakennusvalvontoja ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori ja Kouvola. Yhteistyöhön ovat liittyneet myös Kauniainen, Vaasa, Lappeenranta ja Lohja. Yhteistyössä ovat mukana myös Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry, SKOL ry ja RALA ry. Yhteistyön tuloksena syntyvät käytännöt julkaistaan tällä sivustolla (Korteissa ylätunniste "TOPTEN -rakennusvalvonnat")

ENSIMMÄISET 31.1.2018 JULKAISTUT YHTENÄISET KÄYTÄNNÖT
115 01, Rakennettavaksi sallitun kerrosalan ylitys
115 08 A, Asuinkerrostalon pinta-alataulukko (taulukko)
117 01 B, Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja
117 a 01 D, Rakennesuunnittelun ja pohjarakennesuunnittelun yleisiä periaatteita
117 a 02 C, Suunnittelijan kelpoisuus ja suunnitelmien tarkastaminen kantavan rakenteen suunnittelun sisältyessä CE- merkintään
117 a 07 A, Kantavien metallipintaisten sandwichelementtien tuotehyväksyntä
120 f 02 B, Rakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
120 f 03 A, Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
122 e 01 A, Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje
117 b 23, Irtaimistovarastot asuinkerrostalossa, alle 24 m
117 b 24, Aukkojen välinen pystyetäisyys ulkoseinällä yli 2 -kerroksisissa rakennuksissa
117 c 01 A, Kosteudenhallintaselvitys; merkitys ja sisältö
117 g 02 A, Asuinrakennuksen ilmanpitävyys
OHJE ARK11, Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset
OHJE ARK12, Rakennushankkeen kaupunkikuvallinen esittelyaineisto
OHJE ARK13, Kaupunkikuvallinen selvitys rakennuksen korjaus- ja muutoshankkeissa
OHJE RAK01 A, Kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelma ja laadunvarmistusmenettelyt
LOMAKE YL06 A, Selvitys rakennuksen terveellisyydestä
(lisätty 31.1.2018)
Kantavien rakenteiden laatusuunnitelma ja laadunvarmistusmenettelyt; OHJE RAK 01
TOPTEN -rakennusvalvonnat, Yhtenäiset käytännöt, Tiedote 14.11.2017
Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Kouvola

Yhdentoista suurimman kaupungin rakennusvalvonnat ottavat käyttöön yhtenäisen käytännön kantavien rakenteiden laatusuunnitelman ja sen edellyttämien toimenpiteiden ohjaamiseksi säännösten edellyttämälle tasolle.

Rakennusvalvonnat edellyttävät, että kantavien rakenteiden laatusuunnitelman ja sen toteutuksen valvontaan nimetään pätevä asiantuntija. Asiantuntija arvioi kantavien rakenteiden laatusuunnitelman sisällön ja antaa sitä koskevan lausunnon ennen aloituskokousta sekä valvoo laatusuunnitelman toteutumista rakennustyön aikana.

Käytäntö koskee rakennushankkeita, joiden aloituskokous pidetään 1.1.2018 jälkeen. Menettely korvaa mm. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Oulun rakentamisessa 8.12.2016 aloitetun paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvän menettelyn.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja rakennusvalvonnat suosittavat myös, että rakennusteollisuus laatii yhteistyössä muun rakennusalan kanssa erilaisille runkojärjestelmille soveltuvat laatusuunnitelman malliasiakirjat.

Lisätietoa yhtenäisestä käytännöstä, sen taustasta ja suosituksesta Korttiluettelon loppupuolelta löytyvästä ohjeesta: RAK 01, Kantavien rakenteiden laatusuunnitelma ja laadunvarmistusmenettelyt.

Nyt käyttöön otettava menettely on osa rakennusvalvontojen tiivistyvää yhteistyötä.
(lisätty 14.11.2017)
Ohjeisiin päivityksiä
OHJE ARK04A Viherhuone ja lasikuisti asuinrakennuksessa (päivitetty)
OHJE ARK11 Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset (uusi ohje)
(lisätty 22.3.2017)
Pks -korttiluettelon rakennetta uudistettu
Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistuu kokonaisuudessaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Rakentamismääräyskokoelman osat A-G poistuvat ja korvautuvat MRL 117 §:n mukaisten luettelo-otsikoilla. Rakentamismääräyskokoelman uudistumisen myötä myös pkskorttiluettelon rakennetta on muutettu siten, että tulkintakorttiluettelon väliotsikot muodostuvat maankäyttö- ja rakennuslain pykälien mukaisista otsikkoteksteistä. Samalla pkskortiston rakenne on yksinkertaistunut ja korttien löydettävyys helpottunut. Pkskorttien tunnistetiedot ja säännösviittaukset päivittyvät vähitellen. Siksi osassa korteista on vielä vanhentunut/eri tunniste kuin korttiluettelossa.
(lisätty 6.6.2016)
Pkstulkintakorttien ja pkslomakkeiden sisältömuutoksia (1.6.2016)
Tulkintakortit
- 117-01-A, RAKENTEIDEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN PERUSTEET -asiakirja
- 117a-01-B, RAKENNESUUNNITTELUN JA POHJARAKENNESUUNNITTELUN YLEISIÄ PERIAATTEITA (Korvaa vanhan kortin: Suunnittelu- ja toteutusjärjestelmien valinta ja rinnakkaiskäytön periaatteet)
- 120f-03-A, RAKENNESUUNNITTELIJAN KELPOISUUS, TULKINTAOHJE

Lomakkeet
- YL02-A, RAKENNUSSUUNNITTELIJAN KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN
- YL03-A, RAKENNESUUNNITTELIJAN KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN
- YL04-A, POHJARAKENNESUUNNITTELIJAN KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN
- YL05-A, LVI -SUUNNITTELIJAN KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN
(lisätty 6.6.2016)
Kevätkatselmus turvallisen ja siistin kaupungin puolesta
Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat lähtevät yhteiselle kevätkatselmukselle keskiviikkona 20.4.2016 turvallisen, viihtyisän ja siistin kaupungin puolesta. Risuja jaetaan huonoon kuntoon päästetyille ja jopa vaaraa aiheuttaville rakennuksille sekä epäsiisteydellään ympäristöä rumentaville tonteille.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten valvojat aloittavat katselmuskierroksen kolmen kunnan yhteiseltä rajalta. Yhteinen valvontakierros pidetään nyt yhdeksättä kertaa. Se on osa pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen monipuolista yhteistyötä.

Helsingissä kierretään tänä vuonna Hermannin kaupunginosan asuin- ja teollisuusalueilla. Espoossa ja Kauniaisissa kierretään tutkimassa kaupunkilaisten ilmoittamia kohteita pientaloalueilla. Vantaalla tarkastetaan Itä- ja Länsi-Vantaan pientaloalueita pistokokein.

Tonteilla tarkastajat kiinnittävät huomiota mm. rakennusten, aitojen, vajojen ja piharakennusten turvallisuuteen, kuntoon ja luvallisuuteen sekä yleiseen siisteyteen. Tavoitteena on, että rakennukset ja pihamaat saadaan siisteiksi ja tavaroita säilytetään niin, että ne eivät vaaranna tai rumenna ympäristöä.

Jos tontilla on liian huonokuntoinen tai sotkuinen kohde, omistajalle voidaan antaa suullinen huomautus tai kirjallinen kehotus hoitaa asia kuntoon. Kehotukseen liittyy määräaika, johon mennessä kohde on kunnostettava. Tontille tehdään seurantakäynti myöhemmin. Jos kehotusta ei noudateta määräajassa, voidaan kehotusta tehostaa uhkasakolla.

Enemmistö kaupunkilaisista huolehtii hyvin rakennuksistaan ja tonteistaan. Keskustelu riittää useimmille, joiden tonteilla on siivottavaa. Kirjallisia siivous- ja kunnostuskehotuksia annetaan Helsingissä vuosittain noin 130 ja Vantaalla noin 50.

Lisätietoja: Helsinki
Lisätietoja valvontakierroksesta Jari Teiniseltä p. 09 310 26462, jari.teininen@hel.fi tai Petri Laineelta, p. 09 310 26441, petri.laine@hel.fi. Ilmoituksia Hermannin epäsiisteistä kiinteistöistä voi lähettää osoitteeseen rakennusvalvonta@hel.fi.

Vantaa
Lisätietoja valvontakierroksesta ja ilmoituksia epäsiisteistä kiinteistöistä tarkastusinsinööri Matvej Velikaiselle, matvej.velikainen@vantaa.fi tai johtajan sihteeri Outi-Anneli Aholalle, outi-anneli.ahola@vantaa.fi.

Espoo
Ilmoituksia epäsiisteistä kiinteistöistä valvontatarkastaja Antti Räisälle, antti.raisa@espoo.fi tai valvontainsinööri Joel Tiihoselle. Lisätietoja valvontakierroksesta saa lakimies Maija Haapalalta, maija.r.haapala@espoo.fi.

Kauniainen
Ilmoituksia epäsiisteistä kiinteistöistä osoitteeseen eeva.hyvarinen@kauniainen.fi. Lisätietoja valvontakierroksesta rakennustarkastaja Johan Hellbergiltä, p. 09 5056 209, johan.hellberg@kauniainen.fi.
(lisätty 7.4.2016)
Suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuuden tulkintaohjeet on lisätty korttiluetteloon
17 - 120 01 Rakennussuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
17 - 120 02 Rakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
17 - 120 03 Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
17 - 120 04 LVI -suunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje
17 - 122 01 Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje
17 - 122 02 KVV- ja IV- työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje

Tulkintaohjeisiin on koottu otteita säännöksistä ja ympäristöministeriön ohjeista sekä rakennusvalvontojen tulkinnoista yhtenäisten käytäntöjen tukemiseksi.

Espoon rakennusvalvontakeskuksen tulkinnat erityissuunnittelijoiden ja työnjohtajien osalta on varmistettava Espoon rakennusvalvontakeskuksesta.
(lisätty 31.12.2015)
Uusia kortteja lisätty korttiluetteloon
G1-302 Pyörähdysympyrän koko
OHJE ARK10 Korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus

MRL 18-128 01 Puiden kaataminen tonteilta (päivitetty)
(lisätty 30.12.2015)
OHJE ARK05 Lasitettu parveke ja lasitettu terassi asuinrakennuksessa on päivitetty
(lisätty 10.12.2015)
Asuinkerrostalon pinta-alataulukko lisätty korttiluetteloon
Taulukko löytyy kohdasta MRL 16-11508 ja ohje taulukolle on 16-11507
(lisätty 10.4.2015)
Tulkintakortteja lisätty korttiluetteloon
Tulkintakortti B1-201
Suunnittelijan kelpoisuus ja suunnitelmien tarkastaminen kantavan rakenteen suunnittelun sisältyessä CE- merkintään (*kortti päivitetty)

Tulkintakortti B1-203
Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja

Tulkintakortti B1-204
Onnettomuusmitoitustilanteisiin liittyviä käytäntöjä

Tulkintakortti B1-205
Suunnittelu- ja toteustusjärjestelmien valinta ja rinnakkaiskäytön periaatteet
(lisätty 27.2.2015)
Korjaushankkeiden energiasuunnittelun tueksi uusi PKS-ohje (YL01) ja -lomake (YL01)
Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ovat julkaisseet luvanvaraisia korjaushankkeita varten yhteisen tulkintakortin ja aiempaa tiiviimmän energiaselvityslomakkeen nettisivuillaan (ks. korttiluettelo, Ohje YL01 Energiatehokkuus korjaamisessa ja Lomake YL01 Korjaus-ja muutostyön energiaselvitys).
Lupahakemuksen liitteeksi tulevan lomakkeeseen kirjataan korjaushankkeessa toteutettavat energiatoimenpiteet ja sen allekirjoittavat pääsuunnittelija ja energiaselvityksen laatija. Lomakkeen kääntöpuolella on otteita keskeisistä energiamääräyksistä, joihin suunnitteluvaiheessa on otettava kantaa.

Lisätietoja:
Pirjo Pekkarinen-Kanerva
Arkkitehti
Helsingin kaupunki rakennusvalvontavirasto
(lisätty 28.1.2015)
Lisätty tulkintakortti B6-1101
Tulkintakortti B6-1101 "Kantavien metallipintaisten sandwichelementtien tuotehyväksyntä" lisätty korttiluetteloon.
(lisätty 27.5.2014)
Tulkintakortti A1-701 päivitetty
Tulkintakortti A1-701 "Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS-kunnissa kansallisten vaatimusten osalta tarkastusasiakirja" päivitetty.
(lisätty 8.5.2014)
Uusi tulkintakortti on lisätty
Tulisijan ja savuhormin yhteen sopivuus
E3 4-01
(lisätty 13.11.2013)
Uusia tulkintakortteja ja lomake lisätty
Korjausrakentamisen energiakortit 17-11701 - 17-11708 ja korjaus- ja muutostyön energiaselvityslomake YL01 ovat asiakkaiden nyt saatavilla pksrava-sivuilta.

Lomake on Korttiluettelo-sivun lopussa sekä Lomakkeet-sivulla.
(lisätty 18.6.2013)
Helsingin värikaava on julkaistu sähköisenä
Helsingin julkisivuväritysten hakupalvelu on kaupungin rakennusvalvonnan uusi Internet-sivusto, joka tarjoaa 378 historiallista julkisivun väritysmallia taloyhtiöiden ja ammattilaisten käyttöön.
Palvelusta saa myös maalien värikoodit ja mielenkiintoista tietoa vanhojen talojen värityksistä. Sivusto on rakennusvalvonnan designpääkaupunkihanke ja se on tehty yhteistyössä Tikkurila Oyj:n kanssa.

www.hel.fi/helsinginvarikaava.fi
(lisätty 21.2.2013)
Uusi ohjekortti lisätty
Uusi ohjekortti OHJE_ARK07:
Tasokoordinaatti ja korkeusjärjestelmän muutos.
Tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmän esittäminen suunnitelmissa.
(lisätty 19.6.2012)
Uusi ohjekortti lisätty
Uusi ohjekortti D3-1 01, Rakennuksen energiatehokkuuden osoittaminen rakennuslupaa haettaessa 1.7.2012 lähtien.
(lisätty 30.5.2012)
Uusi ohjekortti lisätty
OHJE VALVONTA01 Toimenpidepyynnön/ Ilmiannon tekeminen
(lisätty 4.5.2012)
9.2.2012 Päivitetty ohjekortti
OHJE ARK 01A, Väestönsuojan määräytymisessä ja mitoituksessa huomioitavaa
(lisätty 9.2.2012)
18.1.2012 Lisätty uusia yhtenäisiä käytäntöjä
OHJE ARK 06, Kerrostalohankkeen kuvailuohje
(lisätty 18.1.2012)
Toivomme palautetta
Anna palautetta sivuston sisällöstä.
Kerro mielipiteesi olemassa olevista korteista.
Kerro mitä asioita tulkitsemme eri tavalla / missä asioissa toivoisit yhtenäisen käytännön muodostamista?

Palautelomake -linkki löytyy vasemmalla sijaitsevasta linkkipalkista.
(lisätty 26.1.2011)
Yhtenäisten käytäntöjen selaaminen
Valmiit yhtenäiset käytännöt ovat helpoiten selattavissa sivuston vasemmalta reunalta löytyvästä "Korttiluettelo" -linkistä.
(lisätty 22.10.2010)